Checklist 2017

Het samenstellen van een aangifte is altijd maatwerk. Meestal zijn de volgende gegevens voldoende om een correcte aangifte te kunnen doen. Indien nodig nemen wij contact met u op voor extra informatie.

 • Persoonlijke gegevens van alle gezinsleden: naam, geboortedatum, geslacht, BSN (Burgerservicenummer, voorheen Sofi-nummer)
 • Machtiging "vooraf ingevulde aangifte" (let op de verloopdatum van deze machtiging, stuur eventueel de machtiging apart naar ons op!)
 • Kopie van de aangifte van 2016 (indien aangifte niet door ons verzorgd)
 • Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premieheffing 2017
 • Jaaropgaaf werkgever(s) en uitkerende instantie(s)
 • Opgave freelance inkomsten en inkomsten vrijwilligerswerk
 • Openbaar vervoer-verklaring
 • Ontvangen alimentatie / Betaalde alimentatie
 • WOZ-waarde eigen woning per 1 januari 2016 (Let op! deze staat op de beschikking die u begin vorig jaar (2017) van de gemeente ontving)
 • Jaaropgave hypotheekverstrekker met hoofdsom en betaalde rente
 • Nota's van taxateur en notaris (indien hypotheek in 2017 is afgesloten of overgesloten)
 • Overzicht van bankkosten
 • Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2016 (met factor A)
 • Overzicht betaalde lijfrentepremies en/of stortingen op een bankspaarproduct.
 • Overzicht schulden: saldi per 1 januari en 31 december 2017 + betaalde rente
 • Jaaropgave(n) saldi 1 januari en 31 december 2017 van (internet)bankrekeningen
 • Jaaropgave(n) waarde aandelen 1 januari en 31 december 2017 en ontvangen dividenden
 • Jaaropgave(n) waarde aandeel in reservefonds VvE per 1 januari en 31 december 2017
 • Waarde tweede woning (binnenland en buitenland)
 • Overzicht van giften aan ANBI's (controleer op http://www.belastingdienst.nl/)
 • Overzicht van zelf betaalde ziektekosten
 • Overzicht van uitgaven voor studie
 • Overzicht van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen indien geen (volledige) kinderbijslag of studiefinanciering is ontvangen